Wet financiële dienstverlening (29.507); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2003-2004, nr. 98, blz: 6288-6306)