Novelle Rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (29.739 (R1767)), Invoering uitlaat- en geluidsemissienormen voor pleziervaartuigen en uitbreiding werkingssfeer Wet pleziervaartuigen tot voortstuwingsmotoren van pleziervaartuigen en waterscooters (29.669), Inbeslagneming en doorzoeking door de rechter-commissaris (29.252), Rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (26.568 (R1638)), Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met de evaluatie van die wet (29.250), Opzegging overeenkomst plaatsbepalingssysteem LORAN C (29.627); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2004-2005, nr. 4, blz: 61-62)