Verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26.389); voortzetting behandeling en stemming (zonder stemming aangenomen) (Handelingen 2004-2005, nr. 7, blz: 338-348)