Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760); behandeling (Handelingen 2004-2005, nr. 15, blz: 688-742)