Wet toezicht accountantsorganisaties (29.658); stemming (met algemene stemmen aangenomen) (Tweede Kamer, Handelingen 2004-2005, nr. 96, blz: 5773)