Werkzaamheden van en toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (30.104), Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Europese lidstaten (30.031), Interimwet stad-en-milieubenadering (29.871); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2005-2006, nr. 14, blz: 710)