Wet toezicht accountantsorganisaties (29.658); voortzetting behandeling en stemming (zonder stemming aangenomen) (Handelingen 2005-2006, nr. 14, blz: 757-760)