Initiatiefvoorstel-Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt Verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving (29.666); publicatie inwerkingtreding (Staatsblad 2006, nr. 36)