Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied (30.165); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2005-2006, nr. 60, blz: 3889-3895)