Initiatiefvoorstel-Vendrik en Verburg Informatie over topinkomens (Wet Harrewijn) (28.163); behandeling (Handelingen 2005-2006, nr. 26, blz: 1184-1193)