Exploitatie luchthaven Schiphol (28.074); behandeling (Handelingen 2005-2006, nr. 32, blz: 1459-1482)