Wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (30.161); voortzetting behandeling en stemming (algemene stemmen aangenomen) (Handelingen 2005-2006, nr. 38, blz: 1804-1805)