Wijziging van de Wet BIG inzake de periodieke registratie van ingeschreven beroepsbeoefenaren (30.463); voortzetting behandeling (Handelingen 2006-2007, nr. 1, blz: 47-50)