Wijziging Vreemdelingenwet 2000 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (30.567); stemming (hamerstuk) (Tweede Kamer, Handelingen 2006-2007, nr. 9, blz: 511)