Verlening van de bevoegdheid tot onderzoek, opneming en monstername aan de Voedsel en Waren Autoriteit (30.632), Vereenvoudiging systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers en vervolgingsslachtoffers (30.454), Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met het vaststellen van de standaardpremie op één vast tijdstip (30.653), Bevordering gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen (30.019), Verdrag personencontrole luchthavens Sint Maarten (24.074 (R1531)); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2006-2007, nr. 3, blz: 81-82)