Splitsing van energiebedrijven (30.212); behandeling (Handelingen 2006-2007, nr. 6, blz: 233-255)