Splitsing van energiebedrijven (30.212); Noot bij pagina 259 (nr. 7, blz: 311-312)