Splitsing van energiebedrijven (30.212); voortzetting behandeling (Handelingen 2006-2007, nr. 7, blz: 257-274)