Wijziging Vreemdelingenwet 2000 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (30.567); behandeling (Handelingen 2006-2007, nr. 8, blz: 333-334)