Splitsing van energiebedrijven (30.212); stemming motie-Doek c.s. (algemene stemmen aangenomen) (Handelingen 2006-2007, nr. 9, blz: 372)