Wet inburgering (30.308); voortzetting behandeling (Handelingen 2006-2007, nr. 9, blz: 383-394)