Wet inburgering (30.308); stemming (aangenomen, tegen: D66, GroenLinks, OSF en SP) (Handelingen 2006-2007, nr. 10, blz: 407)