Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (30.164); publicatie wet (Staatsblad 2006, nr. 580)