Splitsing van energiebedrijven (30.212); voortzetting behandeling brief EK, L (Handelingen 2006-2007, nr. 36, blz: 1124-1134)