Splitsing van energiebedrijven (30.212); stemming (aangenomen, tegen: SP, VVD, D66 en OSF) motie Doek c.s. (Handelingen 2006-2007, nr. 38, blz: 1195-1196)