Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (30.312); stemming (aangenomen, tegen: VVD, GroenLinks en PvdD) (Handelingen 2006-2007, nr. 38, blz: 1248 )