Regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen en aanpassing van eisen voor beleggingsinstellingen met uitdelingsverplichting (30.533); voortzetting gezamenlijke behandeling en stemming (aangenomen, aantekening: SP) (Handelingen 2006-2007, nr. 38, blz: 1242-1248)