Versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30.143); stemming (met algemene stemmen aangenomen) (Tweede Kamer, Handelingen 2007-2008, nr. 37, blz: 2907-2908)