Vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden (31.114); stemming (met algemene stemmen aangenomen) (Tweede Kamer, Handelingen 2007-2008, nr. 73, blz: 5106)