Wet tuchtrechtspraak accountants (30.397), Implementatie richtlijn over grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (30.929), Invoering basisregistraties inkomen en waarde onroerende zaken (31.085), Verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning en invoering verklaring van verbondenheid (30.584 (R1811)); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2007-2008, nr. 35, blz: 1449)