Versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30.143); voortzetting behandeling (Handelingen 2008-2009, nr. 1, blz: 20-29)