Implementatie Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (30.928); voortzetting behandeling en stemming (zonder stemming aangenomen) (Handelingen 2008-2009, nr. 1, blz: 29-33)