Verbetering positie en zeggenschap huurders (30.856); voortzetting behandeling en stemming (aangenomen, aantekening: VVD) (Handelingen 2008-2009, nr. 1, blz: 33-40)