Wet tijdelijk huisverbod (30.657); behandeling (Handelingen 2008-2009, nr. 2, blz: 65-77)