Wet tijdelijk huisverbod (30.657); stemming (met algemene stemmen aangenomen) en stemming motie-Engels c.s. (verworpen, voor:GroenLinks, SP, D66, OSF en de fractie-Yildirim) (Handelingen 2008-2009, nr. 3, blz: 122)