Miljoenennota 2009 (31.700) ; Algemene politieke beschouwingen (nr. 6, blz: 258-296)