Begrotingsstaten Justitie 2009 (31.700 VI); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2008-2009, nr. 19, blz: 1373-1415)