Verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26.389), Initiatiefvoorstel-Van de Camp, Depla, Griffith en Van der Staaij Wet op de parlementaire enquête 2008 (30.415), Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009 (31.700 VII); verslag van een schriftelijk overleg commissie voor BZK/AZ met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende de afdoening van twee toezeggingen (EK 31.700 VII, A)