Afschaffen van het raadgevend burgemeestersreferendum (31.393); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2008-2009, nr. 22, blz: 1766-1781)