Herinrichting van de reisdocumentenadministratie (31.324 (R1844)); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2008-2009, nr. 24, blz: 2000-2020)