Afschaffen van het raadgevend burgemeestersreferendum (31.393); stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA) (Tweede Kamer, Handelingen 2008-2009, nr. 25, blz: 2051)