Herinrichting van de reisdocumentenadministratie (31.324 (R1844)); stemming (aangenomen, voor: PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) (Tweede Kamer, Handelingen 2008-2009, nr. 43, blz: 3768-3769)