Herinrichting van de reisdocumentenadministratie (31.324 (R1844)); mededelingen over de afhandeling van het wetsvoorstel (nr. 35, blz. 1593-1594)