Begrotingsstaten Justitie 2009 (31.700 VI); verslag van een schriftelijk overleg tussen de ministers van Justitie, van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de commissies voor BDO en voor Justitie inzake het onderzoek kaderwet ad hoc tribunalen (EK, L)