Elektronisch patiëntendossier (31.466); verslag van het rondetafelgesprek van de commissie voor VWS/JG met deskundigen op 22 maart 2010 (EK, F)