Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering (31.929); Verslag van een schriftelijk overleg inzake AMvB protocol huisbezoek (EK, F)