Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 mei 2013