Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034)), Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990); Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over de positie van mensen met een handicap in Caribisch Nederland (TK 33.990 / 33.992, 42)