Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034)), Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990); Motie van de leden Otwin van Dijk en Voortman over het streven naar een inclusieve samenleving (TK 33.990 / 33.992, 39)