Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034)), Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990); Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over regelgeving ten aanzien van abortus om reden van handicap (TK 33.990 / 33.992, 53)